Železářství Soukup

Po dlouhá léta chátrající objekt v blízkosti farního kostela Nanebevzetí Panny Marie prošel kompletní rekonstrukcí. Střecha budovy prošla částečnou přestavbou, nevyhovující bednění a latě byly nahrazeny novými. Vzhledem k tomu, že se jedná o památkově chráněný objekt, byla vybrána krytina ETERNIT DACORA.

ETERNIT DACORA

Police nad Metují

2011